วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21, 2019

6 สาขาวิชายอดฮิต ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี สำหรับเด็กที่เรียนจบ ปวช.

จบ ปวช. เรียนต่ออะไรได้บ้าง? ซึ่งในความเป็นจริง เด็กที่เรียนจบในระดับ ปวช. สามารถที่จะเลือกสอบเข้าเรียนต่อในคณะที่ต้องการได้มากมายหลายคณะเลย เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น และนี่ก็คือ 6 สาขาวิชายอดฮิตที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี สำหรับเด็กที่เรียนจบในระดับ ปวช.  1. สถาปัตยกรรมศาสตร์ สำหรับ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เป็นอีกหนึ่งสาขาวิชายอดฮิตในระดับปริญญาตรีเลยทีเดียว โดยเป็นการศึกษาเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมที่มีการผสมผสานเทคนิควิทยาการทั้งทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม เข้าด้วยกัน เพื่อตอบสนองความต้องการในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่อาศัย วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่นั้น ซึ่ง...
อ่านเพิ่มเติม

บทความ

บทความ สาระหน้ารู้
อ่านเพิ่มเติม

10 อันดับ ภาษาที่เรียนรู้ยากที่สุด แต่เรียนจบมาแล้วเงินดีแน่นอน

อย่างที่เรารู้กันดีอยู่แล้วว่า ภาษา เป็นสิ่งที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกับคนที่เรารู้จักและไม่รู้จัก ทั้งใช้ในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันและการติดต่องานก็ต้องใช้ภาษาในการสื่อสาร เพื่อให้สามารถลุล่วงไปได้ด้วยดี ถึงเรียนรู้ยาก แต่เรียนจบแล้วได้เงินดีแน่นอน แต่ก็ใช่ว่าบนโลกของเรานั้น จะมีแค่ภาษาเดียวที่ใช้ในการสื่อสารกัน เพราะในแต่ละประเทศทั่วโลกต่างก็มีภาษาที่ใช้เป็นของตนเอง ไม่ว่าจะเป็น ภาษาอังกฤษ ที่ถือได้ว่าเป็นภาษากลางของโลก รองลงมาก็ได้ ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ ต่างก็เป็นภาษาที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก แล้วเพื่อนๆ รู้กันหรือไม่ว่า ภาษาไหนของโลกที่มีการเรียนรู้ยากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการเขียน การอ่าน การพูด ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย… อันดับ 10 ภาษาสวาฮีลี หรือ...
อ่านเพิ่มเติม