วันจันทร์, กันยายน 16, 2019

6 สาขาวิชายอดฮิต ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี สำหรับเด็กที่เรียนจบ ปวช.

จบ ปวช. เรียนต่ออะไรได้บ้าง? ซึ่งในความเป็นจริง เด็กที่เรียนจบในระดับ ปวช. สามารถที่จะเลือกสอบเข้าเรียนต่อในคณะที่ต้องการได้มากมายหลายคณะเลย เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น และนี่ก็คือ 6 สาขาวิชายอดฮิตที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี สำหรับเด็กที่เรียนจบในระดับ ปวช.  1. สถาปัตยกรรมศาสตร์ สำหรับ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เป็นอีกหนึ่งสาขาวิชายอดฮิตในระดับปริญญาตรีเลยทีเดียว โดยเป็นการศึกษาเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมที่มีการผสมผสานเทคนิควิทยาการทั้งทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม เข้าด้วยกัน เพื่อตอบสนองความต้องการในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่อาศัย วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่นั้น ซึ่ง...
อ่านเพิ่มเติม

แนะนำ 10 อาชีพ สายงานทางด้านสะเต็ม (STEM) ในยุค 4.0

สะเต็ม (STEM) ย่อมาจากอักษรตัวหน้าของ Science (วิทยาศาสตร์) Technology (เทคโนโลยี) Engineering (วิศวกรรม) และ Mathematics (คณิตศาสตร์) ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่มีความสำคัญต่อการค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรฐกิจ 4.0 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาประเทศโดยการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สายงานที่เกี่ยวข้องจึงมีความสำคัญและเป็นที่ต้องการในปัจจุบัน 10 อาชีพมาแรง ในยุค 4.0 จากโครงการ Enjoy Science Careers สนุกกับอาชีพวิทย์ ปีที่ 2...
อ่านเพิ่มเติม

บทความ

บทความ สาระหน้ารู้
อ่านเพิ่มเติม