กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วันที่  10  สิงหาคม  2561   โรงเรียนวัดดิสานุการามได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ     ...
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมธงไตรรงค์ ธำรงไทย

วันที่   9  สิงหาคม  2561  นำนักเรียนระดับชั้น  ป.3-ป.6   ร่วมงานธงไตรรงค์   ธำรงไทย ณ   โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย                
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมไหว้ครู มอบทุนและทำบุญโรงเรียน

โรงเรียนวัดดิสานุการามได้จัดกิจกรรมไหว้ครู  ทำบุญโรงเรียนและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกคน         ...
อ่านเพิ่มเติม

การแข่งขันทักษะภาษาจีน

              ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลทุกคน รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันการพูดแนะนำตนเองด้วยภาษาจีน เด็กหญิงกมล  เรืองสุด รางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันตอบปัญหาภาษาจีน เด็กหญิงวันวิสา   จิระชัยกุล เด็กหญิงพุธิตา   พงษากลาง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   การแสดงละครภาษาจีน เด็กชายรัฐศาสตร์   สิมพันธ์ เด็กชายระพีพัฒน์   พรพันธ์วาณิช เด็กชายวีระพล   เชื้อคำฮด เด็กชายศาสตรา   จะยินรัมย์ เด็กหญิงพิณวลี   ฐานไชยพัฒน์ เด็กหญิงกฤติมา   ต๊ะสุ
อ่านเพิ่มเติม

ยินดีกับนักกีฬาช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 31

เหรียญทองแดงกีฬาฟุตซอล เด็กชายคณุตม์   จันทร์คุณาสุขะ เด็กชายพลพล   ปั้นผ่องแผ้ว เด็กชายสิทธิพล   ชินทอง เด็กชายนิติภูมิ  บุญเต็ม ปิงปองประเภททีม เด็กชายคณุตม์   จันทร์คุณาสุขะ เด็กชายพลพล   ปั้นผ่องแผ้ว ปิงปองประเภทคู่อายุ  12  ปี เด็กชายคณุตม์   จันทร์คุณาสุขะ เด็กชายพลพล   ปั้นผ่องแผ้ว ปิงปองประเภทเดี่ยว เด็กชายคณุตม์   จันทร์คุณาสุขะ
อ่านเพิ่มเติม

งานเปิดบ้านป้อมปราบครั้งที่ 9

ขอแสดงความยินดีกับคณะคุณครูและนักเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัล ...
อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครนักเรียน ประจำปี 2561

รับสมัครนักเรียน ในระดับชั้นอนุบาล, ประถมศึกษาปีที่ 1 และรับย้ายเข้าเรียน
อ่านเพิ่มเติม