หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ admin

admin

15โพสต์ 0ความคิดเห็น

แนะนำ 10 อาชีพ สายงานทางด้านสะเต็ม (STEM) ในยุค 4.0

สะเต็ม (STEM) ย่อมาจากอักษรตัวหน้าของ Science (วิทยาศาสตร์) Technology (เทคโนโลยี) Engineering (วิศวกรรม) และ Mathematics (คณิตศาสตร์) ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่มีความสำคัญต่อการค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรฐกิจ 4.0 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาประเทศโดยการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สายงานที่เกี่ยวข้องจึงมีความสำคัญและเป็นที่ต้องการในปัจจุบัน 10 อาชีพมาแรง ในยุค 4.0 จากโครงการ Enjoy Science Careers สนุกกับอาชีพวิทย์ ปีที่ 2...
อ่านเพิ่มเติม

บทความ

บทความ สาระหน้ารู้
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม

กิจกรรม
อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์

ข่าว/ประชาสัมพันธ์
อ่านเพิ่มเติม

เรื่องยอดนิยม