วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21, 2019
หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ admin

admin

19โพสต์ 0ความคิดเห็น

3 หัวใจ การศึกษา พระราชดำรัสที่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงฝากไว้

หากย้อนกลับไปในปี พ.ศ. 2558 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ได้มีกระแสพระราชดำรัสถึงผู้ที่หน้าที่ครู ด้วยทรงตระหนักอย่างถ่องแท้ว่า “ครูดี” คือผู้ที่สร้าง “คนดี” สู่สังคมไทย หนึ่ง…ให้ครูรักเด็ก และเด็กรักครู สอง…ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แค่ให้แข่งขันกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า และ สาม…ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทำร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครู ผู้ที่มีหน้าที่สำคัญในการปฏิรูปการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นไป หัวใจของการศึกษา ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงฝากไว้ ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ได้พระราชทานแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการศึกษาที่จะช่วยทำให้บรรลุถึงจุดหมายไว้ว่า…  “ความรู้ที่จะศึกษามีอยู่สามส่วน...
อ่านเพิ่มเติม

10 อันดับ ภาษาที่เรียนรู้ยากที่สุด แต่เรียนจบมาแล้วเงินดีแน่นอน

อย่างที่เรารู้กันดีอยู่แล้วว่า ภาษา เป็นสิ่งที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกับคนที่เรารู้จักและไม่รู้จัก ทั้งใช้ในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันและการติดต่องานก็ต้องใช้ภาษาในการสื่อสาร เพื่อให้สามารถลุล่วงไปได้ด้วยดี ถึงเรียนรู้ยาก แต่เรียนจบแล้วได้เงินดีแน่นอน แต่ก็ใช่ว่าบนโลกของเรานั้น จะมีแค่ภาษาเดียวที่ใช้ในการสื่อสารกัน เพราะในแต่ละประเทศทั่วโลกต่างก็มีภาษาที่ใช้เป็นของตนเอง ไม่ว่าจะเป็น ภาษาอังกฤษ ที่ถือได้ว่าเป็นภาษากลางของโลก รองลงมาก็ได้ ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ ต่างก็เป็นภาษาที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก แล้วเพื่อนๆ รู้กันหรือไม่ว่า ภาษาไหนของโลกที่มีการเรียนรู้ยากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการเขียน การอ่าน การพูด ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย… อันดับ 10 ภาษาสวาฮีลี หรือ...
อ่านเพิ่มเติม

6 สาขาวิชายอดฮิต ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี สำหรับเด็กที่เรียนจบ ปวช.

จบ ปวช. เรียนต่ออะไรได้บ้าง? ซึ่งในความเป็นจริง เด็กที่เรียนจบในระดับ ปวช. สามารถที่จะเลือกสอบเข้าเรียนต่อในคณะที่ต้องการได้มากมายหลายคณะเลย เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น และนี่ก็คือ 6 สาขาวิชายอดฮิตที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี สำหรับเด็กที่เรียนจบในระดับ ปวช.  1. สถาปัตยกรรมศาสตร์ สำหรับ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เป็นอีกหนึ่งสาขาวิชายอดฮิตในระดับปริญญาตรีเลยทีเดียว โดยเป็นการศึกษาเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมที่มีการผสมผสานเทคนิควิทยาการทั้งทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม เข้าด้วยกัน เพื่อตอบสนองความต้องการในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่อาศัย วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่นั้น ซึ่ง...
อ่านเพิ่มเติม

แนะนำ 10 อาชีพ สายงานทางด้านสะเต็ม (STEM) ในยุค 4.0

สะเต็ม (STEM) ย่อมาจากอักษรตัวหน้าของ Science (วิทยาศาสตร์) Technology (เทคโนโลยี) Engineering (วิศวกรรม) และ Mathematics (คณิตศาสตร์) ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่มีความสำคัญต่อการค้นคว้านวัตกรรมใหม่ๆ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรฐกิจ 4.0 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาประเทศโดยการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สายงานที่เกี่ยวข้องจึงมีความสำคัญและเป็นที่ต้องการในปัจจุบัน 10 อาชีพมาแรง ในยุค 4.0 จากโครงการ Enjoy Science Careers สนุกกับอาชีพวิทย์ ปีที่ 2...
อ่านเพิ่มเติม

บทความ

บทความ สาระหน้ารู้
อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม

กิจกรรม
อ่านเพิ่มเติม

เรื่องยอดนิยม