วันที่  18  สิงหาคม   2561   โรงเรียนวัดดิสานุการามได้นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ไปแข่งขันสารานุกรมไทย

                        

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here