เหรียญทองแดงกีฬาฟุตซอล

  1. เด็กชายคณุตม์   จันทร์คุณาสุขะ
  2. เด็กชายพลพล   ปั้นผ่องแผ้ว
  3. เด็กชายสิทธิพล   ชินทอง
  4. เด็กชายนิติภูมิ  บุญเต็ม

ปิงปองประเภททีม

  1. เด็กชายคณุตม์   จันทร์คุณาสุขะ
  2. เด็กชายพลพล   ปั้นผ่องแผ้ว

ปิงปองประเภทคู่อายุ  12  ปี

  1. เด็กชายคณุตม์   จันทร์คุณาสุขะ
  2. เด็กชายพลพล   ปั้นผ่องแผ้ว

ปิงปองประเภทเดี่ยว

  1. เด็กชายคณุตม์   จันทร์คุณาสุขะ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here