วันที่   9  สิงหาคม  2561  นำนักเรียนระดับชั้น  ป.3-ป.6   ร่วมงานธงไตรรงค์   ธำรงไทย

ณ   โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

               

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here